logo


Bomba de infusión

Dispositivo para administrar fluidos de forma constante y controlada (anestesia, alimentos, fármacos, etc.)